Cases

Wij maken sterk werk

En vertellen jouw verhaal 

Voor een betere wereld hebben we doeners nodig. Organisaties die mensen in beweging krijgen. Wij helpen organisaties hun verhaal te vertellen. Hoe we dat doen? Zie hieronder werk waar we trots op zijn. 

Partners for Water Co-creating impact

Partners for Water is de verbinder van Nederlandse expertise aan buitenlandse vraagstukken op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid. Daarbij richten ze zich niet alleen op een inclusieve benadering, maar ook op het werken met zogeheten Nature Based Solutions en het verbeteren van de biodiversiteit. Onderwerpen waar wij heel blij van worden!

Radiospotjes die aanzetten tot energiebesparing

Wist jij dat bedrijven en organisaties in Nederland sinds 1993 een energiebesparingsplicht hebben? Als gevolg van het Klimaatakkoord is deze plicht uitgebreid met een CO2-reductie, want daar valt nog een grote slag in te halen!

Samenwerken aan Riviernatuur

In Nederland kan je niet om het water, waaronder de rivieren, heen. Maar wist je dat menselijk ingrijpen de natuurlijke staat van ons water enorm heeft veranderd? Van brede vaargeulen tot dammen en dijken die de rivier binnen de perken houden. De rivier is steeds minder natuurlijk geworden. Om het tij te keren werkt Rijkswaterstaat met Staatsbosbeheer, waterschappen en andere overheden aan het herstellen van de riviernatuur. BBK/Door Vriendschap Sterker bedacht het communicatieconcept voor Samenwerken aan Riviernatuur. Met dit concept geven we mensen een kijkje in de prachtige en kwetsbare riviernatuur.’

Als ik later groot ben word ik… monteur van een windturbine!

Een nieuwe generatie groeit op met duurzame energie waarvan windenergie op zee een onderdeel is. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil deze generatie al vroeg leren waarom windenergie belangrijk is voor de toekomst. Daarom ontwikkelde we in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een spreekbeurtpakket over Wind op zee.

Meertalig opvoeden is een kans voor je kind, Zaantje en de spreeuw helpen hierbij

Veel kinderen in Nederland worden meertalig opgevoed. Taal is een enorm belangrijk aspect voor de ontwikkeling van kinderen. Meer taalvaardigheid leidt namelijk tot meer kansen in je opleiding, meer kans op een goede baan en een betere toekomst. Soms kan het zijn dat de tweede taal een beetje achterblijft ten opzichte van de eerste taal die wordt gesproken. Om taalvaardigheid in meertalige gezinnen te bevorderen hebben wij de campagne “meertalig opvoeden is een kans voor je kind” opgezet samen met Pact Poelenburg Peldersveld.

Interactieve workshops voor MuseumTV

In Nederland zijn er maar liefst 694 (!) musea over allerlei onderwerpen. Het kan bijna niet dat er geen museum is dat jou aanspreekt. Maar veel mensen weten dat niet. Daarom heeft MuseumTV een platform opgezet waar meer dan vijfhonderd Nederlandse musea op de kaart worden gezet door middel van een (mini-)documentaire. In opdracht van MuseumTV geven wij in verschillende musea interactieve workshops over (online) marketingcommunicatie. Hier delen wij onze kennis en helpen we de musea. We gaven al workshops aan (middel)kleine musea in Limburg, Brabant en Zeeland en we zijn nu bezig met de 7e (!) editie, in Friesland.