Als ik later groot ben word ik… monteur van een windturbine!

Een nieuwe generatie groeit op met duurzame energie waarvan windenergie op zee een onderdeel is. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil deze generatie al vroeg leren waarom windenergie belangrijk is voor de toekomst. Daarom ontwikkelde we in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een spreekbeurtpakket over Wind op zee.

Nederland is een land van wind en water. Daar haalt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met samenwerkingspartners schone energie uit. Rond 2030 komt 75 procent van onze elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. Zo halen we de klimaatdoelstellingen en maken we Nederland schoner en leefbaarder. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met mens en natuur.

Een nieuwe generatie groeit op met duurzame energie waarvan windenergie op zee een onderdeel is. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil deze generatie al vroeg leren waarom windenergie belangrijk is voor de toekomst. Daarom ontwikkelde we in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een spreekbeurtpakket over Wind op zee.

Het spreekbeurtpakket is gemaakt voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Het spreekbeurtpakket is gratis, voor iedereen toegankelijk en alle onderdelen zijn online gebundeld en te downloaden. Met dit spreekbeurtpakket duiken leerlingen de diepte in, op zoek naar informatie over windenergie op zee. En voor volwassenen is het stiekem ook best leuk. Het pakket bestaat uit verschillende onderdelen, waarmee leerlingen hun eigen spreekbeurt kunnen bouwen.

Wij ontwikkelde alle middelen voor het spreekbeurtpakket in afstemming met het team van Wind op zee. Van vormgeving en het schrijven van alle teksten, tot PR en publicatie. De huisstijl lag er al en komt voort uit de voorganger van het spreekbeurtpakket, namelijk het lespakket ‘Van wind naar watt’.

Ken jij leerlingen of leerkrachten die alles willen weten en leren over Wind op zee? Deel het spreekbeurtpakket en dan koersen we samen de goede kant op!