Privacy

Wie verwerkt jouw gegevens?
BBK/Door Vriendschap Sterker B.V. is verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens. Het adres van BBK/Door Vriendschap Sterker B.V. is Haarlemmerstraat 124A, 1013 EX Amsterdam. Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar info@doorvriendschapsterker.nl of te bellen met 020 305 94 44.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. We verzamelen gegevens om:

 • Een dienst te verlenen zoals vormgeving, pr, media-inkoop, onderzoek, advies.
 • Een financiële overeenkomst te sluiten.
 • Diensten te verkopen en nieuwsbrieven te versturen.
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
We verzamelen gegevens die wij nodig hebben om een goede dienstverlening aan te bieden. Hierbij gaan we uit van het principe privacy by default. We vragen alleen naar die gegevens die echt van belang zijn. Hieronder staan de gegevens die we verzamelen per type relatie.

Bezoekers website

 • IP-adres van je apparaat dat kan verbinden met internet. Het IP-adres wordt vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en die we alleen voor statistische doeleinden gebruiken.
 • E-mailadres van bezoekers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Klanten/leveranciers

 • Achternaam en voornamen
 • Zakelijke telefoonnummer(s)
 • Zakelijke e-mailadres(sen)
 • Werktijden en vakanties
 • Zakelijke adres(sen)
 • Banknummer, kvk- en btw-nummer

Bezoekers evenementen en andere contacten zoals relaties en media

 • Zakelijke e-mailadres(sen)
 • Zakelijke telefoonnummer(s)
 • Achternaam en voornamen

Als je persoonlijke gegevens met ons deelt, behandelen wij deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken de gegevens voor gevraagde en relevante informatie, zoals onze nieuwsbrief en inspiratiemails. Door je gegevens met ons te delen ga je hiermee akkoord.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens?
We gaan vertrouwelijk met je persoonlijke gegevens om. Je gegevens worden niet aan derden verkocht voor marketing of andere doelen. Alleen als we daartoe verplicht zijn op grond van de Nederlandse wetgeving delen we je persoonsgegevens met politie en justitie. Voor de administratie en het verzenden van mailings, maken we gebruik van de volgende diensten.

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft een eigen privacypolicy en voldoet volledig aan de AVG. Wij hebben volledig beheer over de gegevens die in Mailchimp staan. Mailchimp doet hier niets mee. Wel maakt Mailchimp gebruik van subverwerkers in de USA voor aanvullende diensten. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp.
 • Voor het versturen van persberichten maken wij gebruik van PR-dashboard. PR-dashboard heeft een eigen privacypolicy en voldoet aan de AVG. Wij hebben volledig beheer over de gegevens die in PR-dashboard staan. PR-dashboard doet hier niets mee en deelt deze ook niet met anderen. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met PR-Dashboard.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens:

 • Zolang als we die nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten.
 • Zolang als we denken jouw relevante informatie te kunnen sturen. Als je je afmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen we je geen nieuwsbrieven of andere mailings meer. Wel kan het voorkomen dat we om een andere reden contact met je opnemen. Wil je dat we je gegevens voorgoed verwijderen? Stuur ons dan een e-mail. Zie ook hieronder onder ‘rechten’.
 • 7 jaar bij het uitvoeren van een overeenkomst om aan de administratieve verplichting te voldoen. Deze gegevens kunnen voor die duur niet verwijderd worden.

En zogenaamde cookies?
De website www.doorvriendschapsterker.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat we na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Als je wilt, kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Bij je eerste bezoek aan de website wordt de mogelijkheid geboden om de cookies van onze website te weigeren. Bij een volgend bezoek aan de website kun je je keuze altijd wijzigen.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van onze website, maken we gebruik van Google Analytics. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te leiden op het individu. Behalve Google Analytics worden er geen cookies gebruikt van andere Google-diensten.

Doen wij aan profilering?
Nee, wij doen op geen manier aan profilering.

Delen wij jouw gegevens met bedrijven buiten de EU?
Nee, dat doen wij niet.

Welke rechten heb jij?

 • Recht op inzage in je persoonsgegevens.
 • Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering van je persoonsgegevens: je hebt recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer het voor ons niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om je gegevens te bewaren om jou onze producten en diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat je een overeenkomst met ons hebt gesloten en omdat dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij maximale bewaartermijnen.
 • Recht op overdracht van je persoonsgegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven) van BBK/Door Vriendschap Sterker.
 • Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens: op jouw verzoek beperken we de verwerking van je persoonsgegevens als je verbetering van je persoonsgegevens hebt verzocht, bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking, of deze onrechtmatig is en je toch de persoonsgegevens wenst te bewaren.

 Je kunt bij ons altijd informeren wat er met je gegevens gebeurt. Of je beroepen op bovenstaande rechten. 

Je bereikt ons via info@doorvriendschapsterker.nl of 020 305 94 44.

Heb je een klacht en kom je er met ons niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het is daarom aan te raden dit statement regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.