Maak er een punt van

Sterker door gevoelige materie treffend te verwoorden

 Onze opdracht voor het ministerie van Veiligheid en Justitie was een campagne die bestuurders van organisaties waar vrijwilligers met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, attendeert op de noodzaak en op de mogelijkheden om seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen hun organisatie te voorkomen. We richtten ons hierbij op het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en bestaande toolkits. Wij wonnen de pitch met het overkoepelende concept ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’. Dit thema roept besturen op letterlijk een (agenda)punt te maken van het onderwerp en is gelijk ook een knipoog richting sport en spel. Partnerorganisaties als NOC*NCF, NOV en CIO werden bij de campagne betrokken als afzender en communicatiekanaal. Daarnaast betrokken wij ambassadeurs Inge de Bruijn en Lobke Berkhout bij de campagne. De punt werd uitgevoerd in 3D. Zo krijg je een rode bal die het complexe onderwerp van seksueel grensoverschrijdend gedrag waar niemand graag over praat, symboliseert. De bal speelde een rol in alle uitingen waaronder een actiewebsite met een digitale toolkit. We organiseerden ook een ‘VOG-estafette’ waarbij besturen een rode bal (het ‘punt’) aan elkaar doorgaven met de oproep een punt te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en een campagne kick-off met een werkbezoek van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Door de grote media-aandacht stond het onderwerp even goed op de kaart. Het websitebezoek op gratisvog.nl beleefde een piek op de kick-offdag met als belangrijkste gevolg een flink gestegen vog-aanvraag in september en oktober 2015.