Inspectie SZW

Sterker door aandacht te geven aan werkstress

Inspectie SZW start deze zomer met het programma psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Met dit programma wil zij bereiken dat werkgevers meer aandacht hebben voor PSA op de werkvloer. De negatieve gevolgen van PSA, zoals stressklachten bij werknemers naar aanleiding van ongewenste omgangsvormen, agressie, geweld en werkdruk kunnen op deze manier verminderd worden. Dit heeft een positieve invloed op het werkplezier en de werkproductiviteit, maar ook op duurzame inzetbaarheid van het personeel (minder uitval en verzuim).

PSA komt voor in nagenoeg alle sectoren en bij alle werkgevers. Met name young professionals, jonge ouders, 50- en 60-plussers vallen onder de risicogroepen. Werkgevers zijn zich alleen niet altijd voldoende bewust van de risico’s van PSA binnen hun organisaties en weten niet altijd hoe ze afdoende invulling aan het thema moeten geven. Daarom wil de Inspectie bij de Nederlandse werkgevers meer bewustwording creëren rondom PSA. Om dit te bereiken versterkt BBK/Door vriendschap sterker het PSA-programma met een online bewustwordingscampagne. Zo ontwikkelde wij onder andere de communicatiestrategie, het creatieve concept en realiseerde de creatieve uitvoering.

Uitingen voor starters op de arbeidsmarkt

Uitingen voor jonge ouders