Nederland Vooroordeelvrij

Sterker door vooroordelen uit te bannen

Samen met antidiscriminatiebureau Art1 Noord-Holland Noord bedachten wij ‘Nederland Vooroordeelvrij’. In onze huidige samenleving worden nog steeds bepaalde groepen structureel uitgesloten van deelname aan (delen van) het maatschappelijk leven. Mensen worden bij voorbaat beoordeeld op basis van hun leeftijd, afkomst, geslacht, levensbeschouwing, seksuele voorkeur of uiterlijk. Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt bijvoorbeeld dat 55-plussers, mensen van niet-westerse komaf, mensen met een handicap en vrouwen (in sommige banen), minder kans hebben op een baan. Op Nederland Vooroordeelvrij willen wij alle bedrijven en initiatieven die discriminatie uit willen bannen, een platform bieden. Met als uiteindelijke doel vooroordeelvrije mensen, verenigingen, bedrijven, gemeentes en uiteindelijk een Vooroordeelvrij Nederland. Behorend bij de website is een campagne met aansprekende portretten van gewone mensen, vergezeld van de leus ‘Ik ben meer dan …’. Dit om aan te geven dat mensen zoveel meer zijn dan een stereotype.