Minder CO2 met hulp van de Noordzee

Nederland moet als de wiedeweerga CO2-uitstoot terugdringen. Windmolenparken op zee zijn een uitkomst. Maar hierbij is wel ijzersterke publiekscommunicatie nodig. Waarom? Omdat windmolenparken bouwen vragen oproept. Welke impact hebben zij bijvoorbeeld op de natuur en economie? En in hoeverre kunnen burgers nog meepraten? Wij werkten in opdracht van RVO.nl en samen met het ministerie van EZK en Rijkswaterstaat aan een website, video’s, social media-campagne en PR-strategie.

Website in Rijkshuisstijl

De website windopzee.nl staat centraal in de campagne. Deze maakten we voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, samen met Rijkswaterstaat. We maakten een sitemap, de basis voor de vormgeving, legden de basis voor de bouw en de content. Die content is superbelangrijk. Want in de discussies over windmolens, de energietransitie en CO2-reductie zijn meningen vaak op onjuiste informatie gebaseerd. Om er zeker van te zijn dat onze content wél klopt, is die gecheckt, gedubbelcheckt en getriplecheckt voordat deze geplaatst is. Better safe than sorry!

PR-strategie

We ontwikkelden een PR-strategie, samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als ‘portefeuillehouder’ zijn zij eindverantwoordelijk voor alle berichtgeving over wind op zee. De kernboodschap: we bouwen het windpark in samenwerking met alle belanghebbenden én met oog voor de natuur. We begonnen met het maken van een mediakalender, die alle activiteiten bevat van de stakeholders die op zee actief zijn. Denk aan organisaties als Stichting Noordzee, Natuur & Milieu, Visned, Orsted, Vattenfall en Shell. Wij brachten al deze organisaties bij elkaar voor een kick off waar de website werd gelanceerd. Het leverde hen én ons een waardevol netwerk op.

Infographics

Windopzee.nl bevat infographics die helder maken hoe wind op zee werkt. Deze infographics zijn niet alleen op de website inzetbaar, maar ook in films, nieuwsbrieven of op social media. Denk bijvoorbeeld aan een infographic over het onderwerp waar de meeste misverstanden over bestaan: de hoeveelheid ruimte die windmolenparken op de Noordzee in beslag nemen. Het was best ingewikkeld om de schaal goed en realistisch te krijgen. Maar dat is aardig gelukt, vinden we zelf. Meer infographics zien? Ze staan allemaal op windopzee.nl.

 

Social media

We ontwikkelden een contentstrategie en –kalender voor Twitter. Ter ondersteuning van de PR-doelstelling van de campagne: zorgen dat de juiste facts & figures gebruikt worden in de berichtgeving en discussie rondom wind op zee. In het social media-plan namen we een proactief en een reactief beleid op. Proactief door feiten over wind op zee te delen met volgers, reactief door te reageren op tweets die onjuiste informatie bevatten. De webcare-afdeling van het Ministerie van Economische Zaken omarmde ons voorstel – en voeren het uit.

Video’s

Het verhaal van wind op zee vertellen we ook visueel met een viertal films. Wij maakten de verhaallijn voor de video’s en deden de creatieve begeleiding. Voor de productie werken we nauw samen met een productiemaatschappij. We behandelen in deze video’s verschillende thema’s: hoe komen de windmolenkabels aan land? Wat betekent dat voor de bewoners? Wat is het effect van wind op zee voor natuur, scholing en werkgelegenheid? En: wat is de visie van minister Wiebes op de energietransitie en de rol van wind op zee daarin? 

Lespakket Van Wind naar Watt

Met wind op zee gaan wij in Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de Klimaatdoelen. En dat is voor ons, maar zeker voor onze kinderen belangrijk. Daarom moeten zij daar alles over te weten komen. Hoe werkt het? Hoe houden we rekening met de natuur en wie werken er aan mee? En welke beroepen zijn er straks nodig?

Dus ontwikkelden wij een uitdagend en leerzaam lespakket in samenwerking met Uitgeverij Zwijsen waarmee basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 door middel van drie escaperoom-achtige spellen een stilstaande windturbine weer kunnen laten draaien. In elke les staat een ander thema centraal: de bouw van windturbines, de manier waarop windenergie aan land komt en de energie uit het stopcontact. Leerlingen gaan van ‘wind’ naar ‘watt’: van wind op zee naar het tostiapparaat thuis.

Wil(len) jouw kinderen of basisschool in de buurt ook aan de slag gaan met dit pakket? Er volgt binnenkort een nieuwe inschrijfronde. Kijk gauw op: www.vanwindnaarwatt.nl!