De basis voor verantwoord ondernemen

Een duurzame wereld zonder misstanden als kinderarbeid en corruptie in de productieketen. Bedrijven zijn belangrijk om dit te bereiken. En al helemaal bedrijven met bedrijfsactiviteiten in het buitenland. Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn wij bezig met een campagne om 90% van de grote bedrijven die werkzaam zijn in het buitenland de OESO-richtlijnen te laten onderschrijven. Door de OESO-richtlijnen te onderschrijven en vervolgens te hanteren, kunnen bedrijven hun beleid op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) effectief invullen. Zo draag je ook direct bij aan de SDG’s.  Deze richtlijnen bieden handvatten voor kwesties als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten en milieu.

‘De OESO-richtlijnen toepassen is eenvoudiger dan je denkt’

Door de OESO-richtlijnen te implementeren, te onderschrijven en uit te dragen, heeft een multinationale onderneming de kans een beleid ten aanzien van goed gedrag te voeren. De Supplier Sustainability Officer van Philips vertelt in het dit artikel waarom de OESO-richtlijnen bijdragen aan een gedegen IMVO-beleid.

Om het voor bedrijven die zaken doen in het buitenland, makkelijker te maken het OESO-beleid te implementeren, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een praktische tool in het leven geroepen, de zogenaamde Due Diligence cirkel. Deze cirkel is een essentieel onderdeel van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Door de Due Diligence cirkel te volgen, kunnen ondernemingen bepalen in welke activiteiten, toeleveringsketens of zakelijke relaties mogelijke negatieve gevolgen kunnen worden geïdentificeerd. Dit is een iteratief proces, waarbij de herstelmaatregelen ten alle tijden in het beleid moeten worden opgenomen. Hiernaast is de cirkel weergegeven.

 Stap 1 van deze cirkel is het onderschrijven van de OESO-richtlijnen.  Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven de richtlijnen gaan onderschrijven, hebben wij een campagnewebsite ontwikkeld met informatie over de richtlijnen en activerende content.

 Bovendien gaan we alle 500 bedrijven die deze richtlijnen nog niet onderschrijven direct benaderen om ze te ondersteunen bij het implementeren van de OESO-richtlijnen. Zodat straks zoveel mogelijk bedrijven klaar zijn voor de toekomst.  Op deze manier hopen wij, als BBK, bij te dragen aan een duurzame en sociale economische ontwikkeling wereldwijd.