SDG 17; doeltreffender door partnerschappen

Geschreven door Erwin Reijers

29 mei 2019

Samen naar een betere wereld. Dat is het doel van de 17 SDG ‘s. De Sustainable Development Goals (SDG ’s) zijn voor steeds meer bedrijven en organisaties het kompas om hun impact en toekomstgerichtheid aan af te meten. De 17e doelstelling ‘Partnerschappen’ heeft de reikwijdte om er voor zorgen dat we samen sterker staan en oog hebben voor de integratie van belangen. Partnerschappen tussen bedrijven, regeringen en organisaties zijn essentieel omdat ze leiden tot het sneller, effectiever en efficiënter bereiken van de doelen.

SDG 17 besteedt vooral aandacht aan de rol van overheden. Zij hebben tenslotte getekend voor dit internationale verdrag. Overheden worden opgeroepen om “doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aan te moedigen en te bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van bestaande partnerschappen”. Bedrijven hebben overheden op de domeinen van de SDG’s inderdaad hard nodig. Niet alleen om wetgeving te veranderen maar vooral ook om het goede voorbeeld te geven en eenheid in beleid te brengen. Een tekenend voorbeeld: we beslissen dat we van het gas af moeten maar toch worden er nog steeds 100.000 woningen gebouwd met gasaansluitingen. Er wordt opgeroepen om minder vlees te eten maar we hebben nog nooit zoveel varkensvlees geëxporteerd.

Wat een kansen!
Overheden zijn voor bedrijven heel belangrijke launching customers. Afspraken over maatschappelijk verantwoord (duurzaam) inkopen helpen bedrijven in te zetten op duurzaamheid. Alle 17 SDG ’s horen binnen deze inkoopregels een prominente plaats in te nemen. De SDG’s vragen erom om zaken als bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling, gezondheid, verantwoorde consumptie en biodiversiteit ook in ons land in samenhang te bekijken. En dat vraagt om investeringen en beleidskeuzes die boven de partijen en ministeries staan. De SDG’s worden In Nederland echter nog steeds gecoördineerd vanuit Buitenlandse Zaken. Rondom internationale samenwerking komen de partnerschappen inmiddels dan ook op gang. Maar dat is niet genoeg.

De roep om innovatiekracht en toekomstbestendigheid spreekt
veel ondernemers (en burgers) enorm aan.

 

Nederland kan een verschil maken
De rol en focus van Buitenlandse Zaken is een Nederlandse keuze die sterk vertragend werkt en een integrale aanpak in de weg staat. De vraag is waarom er door de overheid geen centraal projectbureau wordt gelanceerd. Verantwoordelijk voor 17 topsectoren die we koppelen aan de SDG’s; met menskracht, budget en mandaat. Met als voornaamste doel om de SDG’s geïntegreerd te implementeren in Nederland. En dat buiten Nederland optreedt als thought-leader en innovator. Dan is er ook een logische plek voor meer onderzoek. En kunnen we starten met het versneld in kaart brengen van de negatieve effecten van de huidige inrichting van onze samenleving en het identificeren van kansgebieden waar grote impact mogelijk is.

Waarom ziet Nederland dit niet als een kans? Nederland kan hier het verschil maken. De roep om innovatiekracht en toekomstbestendigheid spreekt veel ondernemers (en burgers) enorm aan. Ondernemers zijn veel liever koploper dan sukkelaar.

Business as a global Learning community
Gelukkig is er een grote groep bedrijven die zich niet laat sturen door het tempo van de overheid. De internationale B-Corp community is overtuigd van de kracht van business as a force for good. B staat voor Benefit. Het oplossen van maatschappelijke uitdagingen staat centraal zonder winstgevendheid uit het oog te verliezen. Voor hen is duidelijk dat duurzaam en maatschappelijk ondernemen hand in hand gaat met winst en investeringen. De B-Corp Community is vooral ook een learning community, een hechte partnerschap, die met elkaar de stappen neemt om de bedrijfsvoering op alle fronten te verduurzamen. Iedere twee jaar kijken de bedrijven weer opnieuw naar alle processen en producten en is er inzage in de impact van het bedrijf op intern en externe stakeholders. De SDG ’s worden hierin natuurlijk meegenomen.

Building a B-economy 

Eind juni 2018 kwam de B-Corp Community samen in Amsterdam voor hun jaarlijkse Europese B-Corp Summit. Dit jaar onder de noemer; building a B-economy. Op alle mogelijke terreinen wordt in de community naar samenwerking gezocht en wordt onderzocht hoe alle duurzame bedrijven in Europa samen nog grotere stappen kunnen zetten. Het is belangrijk dat deze bottom-up beweging van bedrijven en organisaties meer van zich laat horen. Zij kunnen aan de overheid laten zien dat er heel veel ambitie is die kan worden versterkt. SDG17 roept overheden op om partnerschappen te stimuleren op alle SDG’s. Het steeds duurzamer wordende bedrijfsleven in Nederland maar ook elders kan niet wachten tot de overheid zich laat zien als actieve en betrouwbare partner.

Sterker de toekomst in
Communicatiebureau BBK/Door Vriendschap Sterker is sinds een aantal jaren een B-Corp en wij werken met onze krachten aan ‘Communications as a force for good’. Geïntegreerde communicatie die de purpose en het vertrouwen van de organisatie een boost geven. Voor elke organisatie liggen er kansen voor nieuwe vormen van samenwerking. In de nieuwe economie kan niemand het meer alleen. Gelukkig zijn er steeds meer ‘good companies’ die samenwerken aan een betere wereld.

Veronique Swinkels (Founder Global Goals Accelerator en Strategy Partner @BBK/Door Vriendschap Sterker

Overige nieuwsberichten

Impact maken en meten

Impact maken en meten

Impact: systematisch positieve verandering op de lange termijn. Maar hoe implementeer je dat in je bedrijfsprocessen en hoe maak je die impact meetbaar? Wij, van communicatiebureau BBK/Door Vriendschap Sterker, weten alles van impact maken én meten. Hoe jij dit straks...

Zó communiceer je inclusief

Zó communiceer je inclusief

Een diverse werkvloer en inclusieve communicatie zijn van groot belang voor een beter gerepresenteerde wereld. Iedereen mag er zijn, op zijn/haar/hen eigen manier, en het is belangrijk voor het zelfbeeld van veel mensen dat iedereen zich gerepresenteerd voelt. Wij...

B corp worden: alle ins en outs op een rijtje

B corp worden: alle ins en outs op een rijtje

B corps, ze vliegen je om de oren. En daar zijn we blij mee! Van ijsboer Ben & Jerry’s tot waterflessenkoning Dopper en huidverzorger Naïf - inmiddels zijn er in Nederland zo’n 100 gecertificeerde B Corps. En ook wij, communicatiebureau BBK/Door Vriendschap...