Partners for Water Co-creating impact

Partners for Water Co-creating impact

Partners for Water – Co-creating impact  Het vergroten van de waterzekerheid en waterveiligheid in het buitenland: dat is het doel van Partners for Water. Hoe? Door Nederlandse expertise met buitenlandse vraagstukken te verbinden. Daarbij staan een inclusieve...
Radiospotjes die aanzetten tot energiebesparing

Radiospotjes die aanzetten tot energiebesparing

Radiospotjes die aanzetten tot energiebesparing Wist jij dat bedrijven en organisaties in Nederland sinds 1993 een energiebesparingsplicht hebben? Als gevolg van het Klimaatakkoord is deze plicht uitgebreid met een CO2-reductie, want daar valt nog een grote slag in te...
KRWON

KRWON

Samenwerken aan Riviernatuur Super schoon of schoon genoeg? In Nederland kan je niet om het water, waaronder de rivieren, heen. Maar wist je dat menselijk ingrijpen de natuurlijke staat van ons water enorm heeft veranderd? Van brede vaargeulen tot dammen en dijken die...
WOZ Spreekbeurtpakket

WOZ Spreekbeurtpakket

Als ik later groot ben word ik… monteur van een windturbine! Een nieuwe generatie groeit op met duurzame energie waarvan windenergie op zee een onderdeel is. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil deze generatie al vroeg leren waarom windenergie...
Zaantje en de spreeuw

Zaantje en de spreeuw

Meertalig opvoeden is een kans voor je kind, Zaantje en de spreeuw helpen hierbij   Veel kinderen in Nederland worden meertalig opgevoed. Taal is een enorm belangrijk aspect voor de ontwikkeling van kinderen. Meer taalvaardigheid leidt namelijk tot meer kansen in je...